Achilles

Albert E. Olsen er kvalifisert og godkjent av flere organer for å kunne levere anbud til bla Offshore, Everk/kraftverk, Transportnæringen og Bygg og Anleggs bransjene.

Achilles
Achilles kjernekompetanse er å identifisere, kvalifisere, evaluere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av deres oppdragsgivere verden over. Achilles etablerer og administrerer kjøper-leverandør communities, og skaper sterke og langsiktige nettverk innen de sektorene de er aktive i.