Brukerbetingelser

Ved å besøke Albert E. Olsens’s (heretter AEO) web-område godkjenner du følgende betingelser. Du kan ikke benytte web-området dersom du ikke aksepterer disse betingelsene.

AEO har opphavsretten til innholdet på disse web-sidene. Alle rettigheter som ikke ettertrykkelig bevilges forbeholdes herved. Reproduksjon, overføring, distribusjon eller lagring av noen deler av innholdet i noen form uten skriftlig tillatelse fra AEO er forbudt, bortsett fra på følgende måte: AEO lar deg besøke disse sidene eller ta kopier eller ta utdrag for personlig, ikke-kommersielt bruk til informasjonsformål. Enkelte poster på våre web-sider kan bli gjenstand for ytterligere betingelser.

Dette web-området og dens innhold er til disposisjon som en tjeneste til alle som er interessert av AEO. AEO garanterer ikke at sidene kommer til å være feilfrie eller at de kan benyttes uten avbrudd. AEO forbeholder seg retten til når som helst å omarbeide web-sidene eller hindre tilgang.

Ingen garanti av noe slag gis i relasjon til innholdet på dette web-området. Hverken AEO eller noen i dennes konsern skal holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge av anvendelse eller ikke-anvendelse av denne tjenesten.

AEO kan inneholde linker til andre web-områder på Internett. Det forventes at du kontrollerer og godkjenner brukerbetingelsene på disse sidene innen du anvender de. Andre produkt- og firmanavn som nevnes i denne forbindelse kan være varemerker eller varenavn som tilhører sine respektive eiere.

At du har tilgang til dette web-området gir ingen lisens eller rettighet til å benytte bilder som vises her uten på forhånd å ha innhentet skriftlig godkjennelse fra AEO eller tredje part.