Kontakt oss

Albert E. Olsen

Hovedkontoret i konsernet er lokalisert i Trondheim og har som viktigste oppgave å utvikle og levere fellestjenster til datterselskapene i konsernet.
Les mer...

AEO Nord

Hovedkontoret ligger i Tromsø. I AEO Nord inngår tidligere Tromsø Maskinforretning og AEO avdelingene i Harstad og  Alta.
Les mer...

AEO Nordland

Hovedkontoret ligger i Mo i Rana. I AEO Nordland inngår tidligere Quale og AEO avdelingene i Bodø, Mosjøen og Sandnessjøen.
Les mer...

AEO Midt-Norge

Hovedkontoret ligger i Trondheim. I AEO Midt-Norge inngår AEO avdelingene i Steinkjer, Trondheim, Orkanger og Kristiansund. 
Les mer...

AEO Vest

Hovedkontoret ligger i Bergen. I AEO Vest inngår AEO avdelingene i Bergen og Stord.
Les mer...

AEO Øst

Hovedkontoret til AEO Øst ligger i Oslo. I AEO Øst inngår AEO avdelingene i
Hokksund, Drammen, Hønefoss og Oslo.
Les mer...

AEO Logistikk AS

Logistikk har ansvar for konsernets hovedlager samt drift og vedlikehold av konsernets eiendommer.