Miljøpolitikk

AEO jobber målrettet og offensivt med forbedringer knyttet opp mot våre miljøprestasjoner. Det pågår derfor et kontinuerlig arbeid med å effektivisere ressursbruken, minimalisere avfall og unngå forurensende utslipp til omgivelsene. 

  • Ovenfor våre ansatte legger vi det til rette for enkelt å kunne kildesortere avfall. Motivere til å tenke miljøvennlig.
  • Ovenfor våre leverandører – samarbeide for å finne løsninger og teknologi som forbedrer produkter til å bli miljøvennlige.
  • Bygningsmasse – Kontinuerlig forbedring av våre bygg. Bruke ny teknologi som gjør våre bygg mer energieffektive.

Miljøfyrtårn

Med hjelp av stiftelsen Miljøfyrtårn jobber vi med å tilfredsstille bransjens krav for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter.

 

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

 

RENAS

AEO er tilsluttet RENAS. RENAS er landets ledende EE-returselskap med 170 innsamlere og 15 behandlingsanlegg over hele landet. RENAS samler årlig inn nærmere 50 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og ivaretar innsamlingsansvaret til 2850 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

Bakgrunnen for returordningen er myndighetenes forskrift om innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter Avfallsforskriften. Denne forskriften pålegger produsenter og importører i Norge ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene.