AEO støtter Røde Kors

Albert E. Olsen har for 2012 inngått en avtale og et samarbeide med Røde Kors, der de får økonomisk støtte tilsvarende det vi ville brukt på gaver til forretningsforbindelser.

Avtalen med Røde Kors har i seg:

 • Lokal forankring på våre AEO lokasjoner, som skal eie avtalen
 • Lokal aktivitet som:
  - Røde Kors gjennomgår sin aktivitet og organisasjon i vår lokasjon
  - Røde Kors kjører førstehjelpskurs for AEO ansatte
  - Rekruttering til frivillig deltagelse i Røde Kors
  - Vi gjennomgår hva vi kan levere og støtte oppunder til Røde Kors
  - Bøsse på disken