Maskin Grossisternes Forening - MGF

Albert E. Olsen er medlem i MGF. Velger du leverandører som er medlemmer i Maskingrossisternes forening kan du føle deg trygg på at du får det tekniske utstyret og de løsningene og servicen som din bedrift er best tjent med, i dag og mange år fremover.

Alle medlemsbedriftene i MFG representerer seriøse produsenter fra hele verden, som holder seg ajour med tekniske nyvinninger eller som selv driver omfattende utviklingsarbeid. Albert E. Olsen har vært medlem i MGF siden DATO. AEO følger salgsbetingelser utarbeidet av MGF.

Foreningens formål er:
Å samle firmaene innen bransjen for å ivareta og fremme felles interesser
Å styrke kollegialt samarbeid, fremme sunne, forretningsmessige prinsipper
Å motarbeide illojal konkurranse eller andre forhold som strider mot god forretningsskikk

MGF-merket gir trygghet