Sakkyndig virksomhet

Sertifikater for Sakkyndig virksomhet for Løfteredskaper.

Utstedt av Norsk Sertifisering AS. 

Midt-Norge Nordland