Søk etter sikkerhetsdatablad

 

Beskrivelse av filtyper

Sikkerhetsdatablad som html

 Sikkerhetsdatablad som pdf

Arbeidsplassbeskrivelse

Produktetikett

Powered by byggtjeneste.no

CAS-nummer: (engelsk: CAS registry number) er unike, numeriske identifikasjonskoder for kjemiske forbindelser, polymerer, biologiske sekvenser, blandinger og legeringer. Chemical Abstracts Service (CAS) som er en divisjon av American Chemical Society tildeler disse kodene til hvert eneste kjemikalie som har blitt beskrevet i litteraturen.

UN-nummer: Firesifrede identifikasjonsnummeret for farlige stoffer og gjenstander.

EC-nummer: Kjemisk identifiseringsnummer gitt for stoffer i EØS-området. Viser at stoffet finnes på en av følgende lister: EINECS-listen (listen over stoffer eksisterende på det europeisk markedet i 1981) eller ELINCS-listen (listen over forhåndsmeldte stoffer som er brakt på markedet etter 1981.